Робота з підписом
Оберіть ЦСК
Особисті сертифікати
Особистий ключ
Пароль захисту ключа
Допомога

Київстар +38 067 634 62 99

Vodafone +38 066 271 24 27

upetem@ukr.net

Регламент Авторизованого Електронного майданчика «Upetem»

На вимогу норм Закону України «Про публічні закупівлі» (далі - Закон) Регламент авторизованого електронного майданчика «Upetem» (далі - Регламент) викладено в новій редакції та набрав чинності з 19.04.2016 року з моменту отримання Висновку Адміністратора електронної системи закупівель за результатами тестування на відповідність технічним вимогам електронного майданчика Upetem від 15.04.2016 р. та акредитації за всіма рівнями (I-IV) – Наказ Мінекономрозвитку України №1039 від 27 липня 2018 про Попередню авторизацію електронного майданчика Upetem – оператор ТОВ “УКРПЕТЕМ ”.

Регламент встановлює правила роботи авторизованого електронного майданчика «Upetem» та порядок дій усіх користувачів

З дня публікації цього Регламенту на веб-сайті авторизованого електронного майданчика «Upetem», правила Регламенту застосовуються до усіх закупівель, розпочатих в день публікації Регламенту та після цього.

1. Терміни та визначення

Авторизований електронний майданчик «Upetem» – авторизована Уповноваженим органом інформаційно-телекомунікаційна система Електронний майданчик «Upetem», яка частиною електронної системи закупівель та забезпечує реєстрацію осіб, автоматичне розміщення, отримання і передання інформації та документів під час проведення процедур закупівель, користування сервісами з автоматичним обміном інформацією, доступ до якого здійснюється за допомогою веб-сайту, розміщеного в мережі Інтернет за адресою: http://upetem.com.ua;

Адміністратор електронної системи закупівель (далі – Адміністратор) – юридична особа, визначена Уповноваженим органом, відповідальна за забезпечення функціонування та наповнення веб-порталу Уповноваженого органу з питань закупівель;

Веб-портал Уповноваженого органу з питань закупівель (далі - веб-портал Уповноваженого органу) - інформаційно-телекомунікаційна система, до складу якої входять модуль електронного аукціону і база даних, та який є частиною електронної системи закупівель та забезпечує створення, зберігання та оприлюднення всієї інформації про закупівлі, проведення електронного аукціону, автоматичний обмін інформацією і документами та користування сервісами з автоматичним обміном інформацією, доступ до якого здійснюється за допомогою мережі Інтернет;

Електронна система закупівель (далі- Система) - інформаційно-телекомунікаційна система, що забезпечує проведення процедур закупівель, створення, розміщення, оприлюднення та обмін інформацією і документами в електронному вигляді, до складу якої входять веб-портал Уповноваженого органу, авторизовані електронні майданчики, між якими забезпечено автоматичний обмін інформацією та документами;

Комісія - постійно діюча комісія, що утворюється Уповноваженим органом з метою забезпечення здійснення авторизації електронних майданчиків, підготовки рішень, що мають рекомендаційний характер, щодо їх підключення/відключення до електронної системи закупівель, усунення технічних збоїв в електронній системі закупівель;

Користувач – учасник, постачальник товарів, надавач послуг, виконавець робіт, замовник, орган оскарження, органи, які уповноважені здійснювати контроль у сфері закупівель, Казначейство та його територіальні органи в межах своїх повноважень та інші заінтересовані особи;

Оператор Електронного майданчика «Upetem» (далі – Оператор) –ТОВ УКРАЇНСЬКИЙ ПАЛИВНО-ЕНЕРГЕТИЧНИЙ ТОРГОВИЙ МАЙДАНЧИК», яке є власником «Upetem» та забезпечує його функціонування;

Робочий час – проміжок часу з понеділка по п’ятницю з 8 години 00 хвилин до 18 години 00 хвилин (крім вихідних та святкових днів);

Уповноважений орган – центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері публічних закупівель;

Договір про закупівлю, забезпечення тендерної пропозиції, замовники, забезпечення виконання договору про закупівлю, забезпечення тендерної пропозиції, інтерфейс та інструкції, підпис, предмет закупівлі, кабінет, конфіденційна інформація, реєстрація, тендерна пропозиція а також інші визначення та терміни вживаються у значенні, наведеному в законах України «Про публічні закупівлі», «Про електронні документи та електронний документообіг» та «Про електронний цифровий підпис», Порядку функціонування електронної системи закупівель та проведення авторизації електронних майданчиків, затвердженого Постановою Кабінету Міністрів України від 24.02.2016 р. № 166, інших нормативних актах, що регламентують роботу Оператора, а також у Договорі про приєднання до Регламенту авторизованого електронного майданчика «Upetem».

2. Порядок та умови надання послуг

2.1. Загальні умови надання послуг

Електронний майданчик «Upetem», відносно якого Уповноваженим органом прийнято рішення про авторизацію за всіма рівнями акредитації (І-IV), є частиною електронної системи публічних закупівель.

Електронний майданчик «Upetem» застосовується при здійсненні публічних закупівель у випадках, передбачених Законом України «Про публічні закупівлі», в межах процедур, передбачених вказаним Законом: а також при здійснені закупівель, передбачених Порядком здійснення допорогових закупівель (наказ ДП «Зовнішторгвидав України» №45 від 13.04.2016р.):

а) за умови, що вартість предмета закупівлі товару (товарів), послуги (послуг) дорівнює або перевищує 200 тисяч гривень, а робіт - 1,5 мільйона гривень;

б) за умови, що вартість предмета закупівлі товару (товарів), послуги (послуг) дорівнює або перевищує 1 мільйон гривень, а робіт - 5 мільйонів гривень (замовниками, які здійснюють діяльність в окремих сферах господарювання);

в) під час здійснення закупівлі товарів, робіт і послуг, вартість яких є меншою за вартість, що встановлена в підпунктах а) та б) цього пункту, та якщо замовники вирішили використовувати електронну систему закупівель з метою відбору постачальника товару (товарів), надавача послуги (послуг) та виконавця робіт для укладення договору;

г) для розміщення звіту про укладені договори в системі електронних закупівель, у разі здійснення замовниками закупівель товарів, робіт і послуг без використання електронної системи закупівель, за умови, що вартість предмета закупівлі дорівнює або перевищує 50 тисяч гривень та є меншою за вартість, що встановлена в підпунктах а) та б) цього пункту.

Загальні умови, порядок та процедури закупівель товарів, робіт і послуг, а також порядок надання Оператором послуг встановлюються та/або змінюються виключно Законом України «Про публічні закупівлі», Порядком здійснення допорогових закупівель, іншим законодавством, що регламентує діяльність Оператора, цим Регламентом.

Оператор повинен у разі внесення змін до законодавства у сфері закупівель та/або прийняття нових нормативно-правових актів привести у місячний строк з дня набрання ними чинності функціональні характеристики та можливості Електронного майданчика та/або положення цього Регламенту у відповідність з такими змінами та актами.

Оператор Електронного майданчика забезпечує на безоплатній основі рівний доступ усім користувачам до інформації про закупівлі, включаючи надання можливості спостерігати за перебігом аукціону в інтерактивному режимі реального часу, інформаційну підтримку, зокрема ознайомлення з переліком замовників, інформацією про процедури закупівлі, точне визначення часу та дати подання і зміни будь-яких документів, які підлягають оприлюдненню.

Оператор забезпечує користувачам Електронного майданчику можливість здійснювати обмін інформацією з використанням Інтернету.

Інструкції з детальною інформацією про користування Електронним майданчиком, описом умов реєстрації та механізму завантаження документів для участі в тендерах, розміщується на веб-сайті Електронного майданчику українською та англійськими мовами.

Електронний майданчик має інтерфейс та інструкції користувача англійською мовою.

Тимчасове припинення роботи авторизованого електронного майданчика для проведення технічних профілактичних робіт можливе лише у неробочий час.

Оператор може передбачити на Електронному майданчику можливість надання додаткових послуг замовнику та учаснику, у тому числі на платній основі.

2.2. Реєстрація в електронній системі закупівель

Реєстрація в електронній системі закупівель на Електронному майданчику здійснюється за допомогою ідентифікації через підписання договору між користувачем та Оператором Електронного майданчика (середній рівень довіри).

Функціональні можливості Електронного майданчику та певні послуги, що надаються користувачу, стають доступні користувачу в залежності від рівня авторизації користувача (як замовник або/та учасник), яка здійснюється за вибором користувача.

2.3. Послуги, що надаються замовникам

 • рівний доступ до організації закупівель;
 • підтвердження особи користувача за допомогою електронного цифрового підпису під час розміщення документів в електронній системі закупівель;
 • автоматичну реєстрацію усіх дій користувачів на електронному майданчику у спеціальному журналі подій;
 • перевірку достовірності своїх реєстраційних даних, що надаються під час реєстрації в електронній системі закупівель, українською та англійською мовами та у разі зміни цих даних;
 • можливість здійснення усіх необхідних дій для проведення процедури закупівлі та виконання інших вимог встановлених у Законі;
 • надсилання повідомлень замовнику та відображення їх у його кабінеті на авторизованому електронному майданчику;
 • надання можливості замовнику управляти документами, які були створені на одному авторизованому електронному майданчику, у разі перереєстрації замовника на іншому авторизованому електронному майданчику;
 • майданчик відповідає вимогам щодо наявності інформаційно-телекомунікаційної системи, що забезпечує здатність розміщення не менше ніж 2000 оголошень про проведення процедури закупівлі в день.

2.4. Послуги, що надаються учасникам

 • рівний доступ до участі в закупівлях;
 • підтвердження особи користувача за допомогою способів ідентифікації, визначених у пункті 3 Порядку, під час розміщення будь-якої інформації в електронній системі закупівель;
 • перевірку достовірності своїх реєстраційних даних, що надаються під час реєстрації в електронній системі закупівель та у разі зміни цих даних;
 • автоматичну реєстрацію усіх дій користувачів на електронному майданчику у спеціальному журналі подій;
 • надіслання повідомлень учаснику та відображення їх у його кабінеті на електронному майданчику;
 • надання можливості учаснику управляти документами, які були створені на одному авторизованому електронному майданчику, у разі перереєстрації учасника на іншому;
 • майданчик відповідає вимогам щодо наявності інформаційно-телекомунікаційної системи, що забезпечує здатність розміщення не менше ніж 8000 тендерних пропозицій про проведення процедури закупівлі в день.

2.5. Майданчик забезпечує:

 • безперебійний обмін інформацією з веб-порталом Уповноваженого органу, зокрема, можливість прийняття, обробки та обміну документами та інформацією про проведення закупівлі між електронним майданчиком та веб-порталом Уповноваженого органу;
 • захист інформації щодо публічних закупівель та захист конфіденційної інформації від несанкціонованого доступу (захист забезпечує неможливість витоку, знищення та блокування інформації, порушення цілісності та режиму доступу до інформації).
 • наявність основних і резервних інформаційно-телекомунікаційних систем, що створені з використанням сучасних технологій, технічних засобів та програмних рішень, які забезпечують функціонування та відмовостійкість роботи електронного майданчика;
 • наявність загальнодоступних засобів телекомунікацій, що не обмежують участі учасників у процедурах закупівлі та доступу користувачів до інформації про закупівлі;
 • можливості здійснювати обмін інформацією з використанням Інтернету;
 • інструкції з детальною інформацією про користування таким електронним майданчиком, описом умов реєстрації та механізму завантаження документів для участі в тендерах. Інструкція розміщена на сайті електронного майданчика українською мовою
 • наявність інтерфейсу та інструкції користувача англійською мовою (у разі авторизації за четвертим рівнем).

2.6. Фукціональна підтримка Замовників:

2.6.1. У разі здійснення ним закупівлі товарів, робіт і послуг, вартість яких є меншою за вартість, визначену у частині першій статті 2 Закону:

 • оприлюднення інформації та оголошень про проведення закупівлі, вартість якої є меншою за вартість, що визначена у частині першій статті 2 Закону;
 • встановлення строків подання запитів щодо уточнення оприлюдненої інформації;
 • надання відповіді на запит щодо уточнення оприлюдненої інформації та на вимогу щодо усунення порушень;
 • встановлення строків подання пропозицій учасників;
 • застосування електронного аукціону з метою оцінки поданих пропозицій;
 • оприлюднення результатів відбору постачальника товару (товарів), надавача послуги (послуг) або виконавця робіт;
 • оприлюднення звіту про укладені договори.

2.6.2. У разі здійснення ним закупівель відповідно до порядку, визначеного Законом:

 • проведення процедур закупівель, визначених Законом;
 • оприлюднення інформації та оголошень відповідно до вимог Закону;
 • внесення змін до оголошення про проведення процедури закупівлі;
 • внесення змін до тендерної документації;
 • надання роз’яснення щодо тендерної документації та повідомлення про рішення щодо усунення порушення за результатами розгляду звернення;
 • надсилання повідомлень відповідно до вимог Закону;
 • можливості отримання інформації щодо скарг, які були подані учасниками;
 • визначення відповідності учасників кваліфікаційним критеріям та переможця процедури закупівлі;
 • розміщення договору про закупівлю і додаткових угод.

2.7. Фукціональна підтримка Учасників:

2.7.1. У разі участі у закупівлях товарів, робіт і послуг, вартість яких є меншою за вартість, визначену у частині першій статті 2 Закону:

 • участі у закупівлі, вартість якої є меншою за вартість, що визначена у частині першій статті 2 Закону;
 • надсилання запитів щодо уточнення оприлюдненої інформації;
 • направлення вимог про усунення порушення під час проведення закупівлі;
 • подання пропозиції до завершення строку, встановленого замовником для подачі пропозицій;
 • отримання посилання для участі в електронному аукціоні;
 • отримання повідомлень про результати відбору.

2.7.2. У разі участі у закупівлях, порядок проведення яких визначений Законом:

 • участі у процедурах закупівлі, визначених Законом;
 • надіслання звернень до замовника за роз’ясненнями щодо тендерної документації;
 • направлення вимог про усунення порушення під час проведення процедури закупівлі;
 • подання скарги;
 • подання тендерної пропозиції до завершення строку подачі тендерних пропозицій;
 • внесення змін до тендерної пропозиції до завершення строку подачі тендерної пропозицій;
 • отримання посилання для участі в електронному аукціоні;
 • отримання повідомлень відповідно до вимог Закону.

3. Тарифи на послуги «Upetem»

Послуга/Вартість

 • Реєстрації угоди на користування послугами «Upetem» - Безкоштовно;
 • Створення облікового запису Користувача – Безкоштовно;
 • Доступ до розділу веб-сайту «Особистий кабінет» - Безкоштовно;
 • Реєстрація та проведення закупівлі для Замовника – Безкоштовно;
 • За подання Учасником тендерної пропозиції на участь у електронному аукціоні, що була розкрита електронною системою закупівель, згідно Постанови Кабінету Міністрів №166 від 24.02.2016 р., Учасник сплачує ТОВ «УКРПЕТЕМ» в залежності від бюджету закупівлі:
Бюджет закупівліНеоподаткованих мінімумів доходів громадянГривень, з ПДВ
до 20 000 грн. включно117
до 50 000 грн. включно7119
до 200 000 грн. включно20340
до 1 млн грн. включно30510
від 1 млн грн.1001700
 • Відміна Учасником пропозиції на участь у електронному аукціоні – Безкоштовно.

4. Порядок розрахунків за послуги

4.1. Оплата послуг майданчику «Upetem» за участь в електронному аукціоні здійснюється відповідно п.3. Регламенту;

4.2. При подачі пропозиції сума необхідна для оплати послуг майданчику «Upetem» за участь у електронному аукціоні блокується на рахунку Учасника аукціону;

4.3. Заблокована сума необхідна для оплати послуг майданчику «Upetem» за участь в електронному аукціоні списується з рахунку Учасника при старті аукціону (момент розкриття тендерної пропозиції електронною системою закупівель).

4.4. Сума, що була заблокована при подачі пропозиції, повертається Учаснику у таких випадках:

 • Учасник відмінив свою пропозицію до старту аукціону;
 • Закмовник відмінив закупівлю до старту аукціону.

4.5. Рахунок Учасника може бути поповнено через платіжний сервіс «WAYFORPAY» (ліцензований НБУ) або згідно рахунка-фактури.

4.6. Стан оплати послуг Користувач може перевірити у «Особистому кабінеті». За необхідності за запитом Учасника Адміністрація «Upetem» може надіслати на його електронну пошту Акт надання послуг або виписку зі станом розрахунків за зазначений період.

5. Порядок проведення закупівель

5.1. Закупівлі , вартість яких перевищує суму, еквівалентну встановленій в абзацах 2 та 3 частини 1 статті 2 Закону, здійснюються відповідно до правових та економічних засад визначених Законом України «Про публічні закупівлі».

5.2. Закупівлі , вартість яких є меншою за вартість, що встановлена в абзацах 2 та 3 частини 1 статті 2 Закону, здійснюються відповідно до Порядку здійснення допорогових закупівель (наказ ДП «Зовнішторгвидав України» №45 від 13.04.2016р.).

5.2.1. Параметри закупівлі, які Замовник повинен визначити при зазначені умов Допорогової закупівлі:

 • очікувану вартість Закупівлі, що не може бути меншою, ніж 3 000 гривень;
 • тривалість періоду уточнень, що має становити не менше 1-го робочого дня, якщо очікувана вартість Закупівлі становить від 3 000 гривень до 50 000 гривень, та не менше 3-х робочих днів, якщо очікувана вартість Закупівлі перевищує 50 000 гривень;
 • тривалість періоду подання пропозицій, що має становити не менше 1-го робочого дня, якщо очікувана вартість Закупівлі становить від 3 000 гривень до 50 000 гривень, та не менше 2-х робочих днів, якщо очікувана вартість Закупівлі перевищує 50 000 гривень;
 • крок аукціону, який зазначається у гривнях і вираховується як відсоткове відношення до очікуваної вартості Закупівлі, та має знаходитись у діапазоні від 0,5% до 3% від очікуваної вартості Закупівлі;
 • нецінові критерії та їхню питому вагу, що сумарно не може перевищувати 30%, якщо Замовник має намір застосувати процедуру оцінки за критеріями іншими, ніж ціна.

5.2.2. Замовник може додатково вимагати забезпечення Пропозиції, у вигляді гарантії виконання зобов’язань Учасника перед Замовником. Розмір забезпечення Пропозиції у грошовому виразі не може перевищувати 0,5 % від очікуваної вартості закупівлі у разі проведення торгів на закупівлю робіт та 3 % – у разі проведення торгів на закупівлю товарів чи послуг на умовах, визначених Документацією.

6. Подання та розгляд звернень, скарг

Обмін інформацією та документами, направлення звернень, запитів, повідомлень та розміщення оголошень, а також оскарження процедур закупівлі в електронній системі закупівель здійснюється користувачами Електронного майданчику в порядку, передбаченому законодавством, що регулює публічні закупівлі та діяльність Оператора.

Інформацію та/або скарги на Електронний майданчик та/або Оператора користувачі Електронного майданчику можуть направляти в адресу Комісії в порядку, встановленому Комісією та/або Уповноваженим органом. Комісія не розглядає анонімні скарги та звернення.

7. Відповідальність

За порушення вимог, установлених Законом та іншими нормативно-правовими актами, розробленими відповідно до нього, винні особи, несуть відповідальність згідно із законами України.

За порушення вимог, установлених Законом в частині прийнятих рішень, вибору і застосування процедур закупівлі, відповідальність несуть члени тендерного комітету або уповноважена особа (особи) персонально.

Користувач несе відповідальність за свої дії, які вчиняються ним в електронній системі закупівель, та за дії осіб, які вчиняються від його імені з використанням його даних персональної ідентифікації.

8. Додаткові положення

Користувач несе відповідальність за зміст інформації, яка оприлюднюється в електронній системі закупівель. Електронний майданчик має право здійснювати контроль за інформацією, що розміщується користувачем, та повідомляти користувачу, що розмістив інформацію неналежного змісту, а також Комісії про такі випадки.

У разі розміщення в електронній системі закупівель інформації шкідливого та образливого характеру та інформації, що не має відношення до проведення закупівлі, Уповноважений орган приймає рішення на підставі рішення Комісії про надання дозволу Оператору Електронного майданчика та/або веб-порталу Уповноваженого органу на зняття з оприлюднення такої інформації.

Оператор повідомляє про те, що він не перевіряє та не може перевірити зміст усієї інформації, яка завантажується чи використовується на Електронному майданчику. Оператор повідомляє про відмову від відповідальності у випадку розміщення користувачем матеріалів шкідливого та образливого характеру.

Оператор керується у своїй діяльності законодавством України, у тому числі положеннями: законів України «Про захист інформації в інформаційно-телекомунікаційних системах», «Про телекомунікації», «Про платіжні системи та переказ коштів в Україні», «Про захист персональних даних», міжнародних договорів України, згода на обов’язковість яких надана Верховною Радою України, та інших нормативно-правових актів, прийнятих відповідно до них.

9. Зберігання інформації, персональних даних та їх захист

Усі документи, відомості, інформація, персональні дані, отримані Оператором та пов'язані з функціонуванням Електронного майданчику, оброблюються (у тому числі зберігаються) з метою забезпечення повноцінного функціонування Електронного майданчику та електронної системи закупівель, забезпечення та задоволення потреб користувачів, замовників та учасників процедур публічних закупівель, у відповідності з вимогам з захисту інформації про публічні закупівлі та конфіденційної інформації (крім такої, яка не може бути визнана конфіденційною), законів України «Про захист персональних даних» та «Про захист інформації в інформаційно-телекомунікаційних системах».

Акцептуючи оферту Договору приєднання до Регламенту, суб‘єкт персональних даних та володілець інформації надають Оператору, ясну та чітку згоду на обробку таких даних з зазначеною метою.

Укладаючи Договір приєднання до Регламенту, користувачі дають згоду (дозвіл) Оператору на обробку, у т.ч. й поширення (розповсюдження та/або оприлюднення на веб-сайті Електронного майданчику) персональних даних таких користувачів (їх уповноважених представників) в обсягах, визначених при реєстрації/авторизації на Електронному майданчику та/або при завантажені на Електронний майданчик документів, складених від імені користувача, з метою розкриття інформації про закупівлю та/або про склад осіб, зареєстрованих в якості замовників/учасників на Електронному майданчику.

10. Заключні положення

Користування Електронним майданчиком та надання Оператором послуг користувачам здійснюється на основі безумовної згоди користувачів з усіма положеннями цього Регламенту, а також іншими оголошеннями, змінами, правилами та умовами, розміщеними Оператором на веб-сайті Електронного майданчику, або в Особистому кабінеті користувача, спрямованими на роз‘яснення, уточнення та/або зміну положень Регламенту.

Внесення змін та доповнень до Регламенту здійснюється Оператором в односторонньому порядку з повідомленням про це на Веб-сайті Електронного майданчику (та/або Особистому кабінеті користувача). Такі зміни та доповнення набирають чинності з моменту їх відображення (публікації) на Веб-сайті Електронного майданчику.